Leguri Na Cink

Prezentacija na proekt "Leguri na cink" vo vid na flash animacija.
Gallery
Leguri Na Cink